Układnice i ich charakterystyka

Układnice i ich charakterystykaUkładanie ładunków na regałach magazynowych bywa czynnością nie tylko skomplikowaną, ale również czasochłonną i dość niebezpieczną. Regały charakteryzują się dużą wysokością, ładunki często mają wagę, która wymaga zużytkowania znacznej siły fizycznej na ich podnoszenie, a sam charakter wykonywanej w magazynie pracy nie pozwala na przestoje. To właśnie dlatego coraz częściej mamy do czynienia z urządzeniami, których zadaniem jest wspieranie wysiłków pracowników magazynu. Jednym z nich jest układnica.

Najbardziej klasyczna definicja opisuje układnice jako urządzenia dźwigowe, które znajdują zastosowanie w magazynach zarówno w procesie transportu, jak i układania magazynowanych materiałów. Są one zaliczane do środków transportu wewnętrznego. Konstrukcję nośną układnic stanowi zazwyczaj przejezdna rama lub słup, po którym może poruszać się specjalny wodzak wyposażony w układ mechaniczny. To właśnie on umożliwia nie tylko ustawianie ładunku na regałach, ale również jego pobieranie wówczas, gdy magazynowany materiał ma opuścić pomieszczenie.

Podział układnic

Układnice nie stanowią monolitu, a ich najbardziej klasyczny podział bazuje na różnicach zachodzących w ich budowie. W zależności od tego, na czym opiera się ich konstrukcja nośna wyróżniamy zatem układnice słupowe i ramowe. W tych pierwszych wodzach przemieszcza się po przejezdnym słupie, w układnicach ramowych zaś cel ten spełnia specjalna rama.

Napęd elektryczny

W zdecydowanej większości układnice posiadają napęd elektryczny. Ich sterowanie może być realizowane na kilka sposobów, najczęściej jednak odpowiada za nie operator znajdujący się w kabinie. Układnice mogą obsługiwać jeden korytarz między-regałowy, mogą być jednak również wykorzystywane do obsługi więcej niż jednego korytarza tego typu. Ich zakup najczęściej uzasadnia się koniecznością oszczędności czasu i lepszego wykorzystania zasobów ludzkich, wśród zalet układnic wymienia się jednak również możliwość automatyzacji procesu układania ładunków oraz eliminację błędów ludzkich popełnianych podczas wykonywania tego rodzaju czynności.

Sprawdź także:

Share

Dodaj komentarz