Samochodowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Samochodowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Sama umiejętność prowadzenia samochodu nie wystarcza, by wyjechać na drogi. Niestety, niektóre osoby są do niej ograniczone, co potem prędzej czy później kończy się problemami dla wszystkich uczestników ruchu. Warto jest też wiedzieć co nieco o bardziej złożonych kwestiach prawnych związanych z rozsądnym poruszaniem się po drogach. Jedną z takich kwestii jest obowiązek posiadania ubezpieczenia komunikacyjnego od odpowiedzialności cywilnej.

Samochodowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie w prawie

Polskie prawo, podobnie jak prawo unijne, na którym bazują polskie przepisy, wymaga posiadania polisy OC od wszystkich kierowców. Jest to bardzo ważne, ponieważ brak ważnej polisy OC oznacza bardzo duże kłopoty dla właściciela samochodu. Trzeba o tym koniecznie pamiętać w momencie rejestrowania nowego pojazdu, ponieważ w dniu jego rejestracji trzeba mieć też opłaconą polisę. Za każdy dzień zwłoki przewidziane są bardzo wysokie kary, ponieważ taka sytuacja stanowi bardzo poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Brak polisy od odpowiedzialności cywilnej oznacza bowiem, że wszystkie koszty związane z naprawą wyrządzonych przez siebie szkód ponosimy z własnej kieszeni. Sytuacja taka jest oczywiście nie do zaakceptowania z punktu widzenia osoby poszkodowanej, ponieważ dochodzenie odszkodowania w takiej sytuacji, nawet jeśli skuteczne, najpewniej trwałoby długo.

Zawsze ubezpieczony

Polisa OC musi być odnawiana co roku, ale to odnowienie następuje automatycznie. Jest to bardzo ważny fakt, ponieważ nie musimy nic robić, by polisa OC została przedłużona, ale oczywiście musimy zapłacić za kolejny rok ochrony ubezpieczeniowej. Jest to bardzo ważne także dlatego, że jeśli chcemy zmienić ubezpieczyciela, konieczne jest złożenie wypowiedzenia umowy ubezpieczeniowej. Wszystko to jest oczywiście związane z najważniejszym celem systemu, którym jest zapewnienie pełnej ochrony osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Efektem takiego stanu rzeczy może być czasami pojawienie się podwójnej polisy OC, za co będziemy mogli winić tylko siebie i swoje

Sprawdź mtu24.pl

Sprawdź także:

Share

Dodaj komentarz