Podziemna kopalnia węgla

Podziemna kopalnia węgla

Najważniejszym paliwem tradycyjnych elektrowni, ale także wielu gospodarstw domowych jest węgiel kamienny. Jest to kopalina, która w większości krajów europejskich (także w Polsce) wydobywana jest w kopalniach podziemnych. Do budowy kopalni przystępuje się, gdy zasoby złoża są na tyle duże, aby opłacało się ponosić wysokie koszty budowy kopalni.

Podziemna kopalnia węgla

Budowa kopalni przebiega w kilku etapach

Pierwszy z nich to wykopanie lub wywiercenie pionowego prowadzącego pod ziemię otworu o średnicy 7 -8 metrów. Otwór ten nazywany jest szybem. Na powierzchni montuje się urządzenia służące do wyciągania kopaliny. Większość szybów ma przekrój kołowy. Są wzmocnione betonową, murowaną, żelbetową lub stalową obudową. Zakładając szyby i główne wyrobiska do lokalizacji obiektów powierzchniowych wybiera się lokalizacje, z których wszystkie punkty złoża są łatwo dostępne. Z powierzchnią kopalnię łączy się najczęściej dwoma szybami. Węgiel transportuje się szybem wydobywczym. W niewielkiej odległości od niego usytuowany jest szyb zjazdowy, którym transportowani są górnicy pod ziemię. Gdy kopalina zalega na niewielkiej głębokości, szybów nie buduje się. W zboczu wzgórza czy góry górnicy drążą tylko pochylnie u wyjścia pokładów na powierzchnię lub zakładają sztolnie; sztolnia to poziome wyrobisko korytarzowe, które wiedzie do złoża. Ten sposób dostania się pod ziemię jest bardziej wygodny. Do kopalni mogą bez problemu dojechać ciężarówki lub wózki, nie ma potrzeby budowania wyciągarek.

Układ kopalni

Na układ arterii kopalni składają się szyby oraz przekopy czyli prowadzone najczęściej w kamieniu wyrobiska korytarzowe. Praca oddziałów produkcyjnych i pomocniczych jest bardzo mocno powiązana z tym układem. Kopalinę wydobywa się w przodkach. W nich także przygotowuje się nowe partie złoża do eksploatacji. Z układem arterii kopalni połączone są chodniki odstawy urobku, chodniki do transportu narzędzi i do wentylacji. Wydobycie komorowo-filarowe to najczęściej wykorzystywany sposób pozyskiwania kopalin. Puste komory pozostające po wybraniu kopaliny podpiera się filarami.

Sprawdź także:

Share

Dodaj komentarz