Szyb górniczy

26 Lis
Szyb górniczy

Jednym z głównych stymulatorów rozwoju gospodarczego są surowce kopalne. Wiele z nich zalega głęboko pod ziemią. Aby je wydobyć, nauczyliśmy się drążyć tunele i wiercić otwory, które sięgają setek metrów w głąb ziemi.

O paliwach kopalnych

22 Lis
O paliwach kopalnych

Podczas milionów lat ewolucji zostały wytworzone bogactwa mineralne. Od wieków człowiek przetwarza je i wykorzystuje na własny użytek. Niektóre z nich nadają się do wykorzystania praktycznie w stanie naturalnym – na przykład węgiel, który po wydobyciu z kopalni wymaga tylko … Read More »

Garść informacji o gazie ziemnym

19 Lis
Garść informacji o gazie ziemnym

Gaz ziemny to jedno z paliw kopalnych pochodzenia organicznego. Jego pokłady występują samodzielnie lub towarzyszą pokładom węgla kamiennego lub złożom ropy naftowej. Gaz ziemny bardzo często nazywany jest „błękitnym paliwem”. Wykorzystywany jest w gospodarstwach domowych i zakładach przemysłowych. Zanim jednak … Read More »

Gaz ziemny: wydobycie i wykorzystanie

15 Lis
Gaz ziemny: wydobycie i wykorzystanie

Gaz ziemny jest jednym z paliw kopalnych. Bardzo chętnie wykorzystujemy go do zasilania kuchenek gazowych czy pieców. Wydobyty ze złoża na powierzchnię ziemi gaz zupełnie nie przypomina tego, który zasila kotły co czy kuchenki gazowe. Musi przejść skomplikowany proces oczyszczania.

Gaz ziemny: wydobywanie i wykorzystanie

12 Lis
Gaz ziemny: wydobywanie i wykorzystanie

Gaz ziemny jest surowcem pokrewnym ropie naftowej. Jest złożem biogenicznym, które powstało na skutek nagromadzenia się substancji organicznych i ich przetworzenia w głębi skorupy ziemskiej. Z tego powodu gaz ziemny oraz ropa naftowa czy węgiel nazywane są paliwami kopalnymi.

Węgiel: jedno z paliw kopalnych

5 Lis
Węgiel: jedno z paliw kopalnych

Na kuli ziemskiej występuje mnóstwo różnorodnych minerałów. Wśród nich jest węgiel: skała pochodzenia organicznego. W czasie rewolucji przemysłowej był podstawowym paliwem; rozwój wielu gałęzi przemysłu zawdzięczamy zasobom węgla. Węgiel kamienny składa się w węgla pierwiastkowego i łatwo palnych gazów, czyli … Read More »

O materiałach używanych do budowy domów

1 Lis
O materiałach używanych do budowy domów

Cegła i drewno to od lat podstawowe materiały konstrukcyjne używane do budowy domów. Mimo nowych technologii i coraz nowocześniejszych materiałów, wciąż w niskim (a więc jednorodzinnym) budownictwie mieszkaniom drewno i cegła są popularnymi materiałami budowlanymi.