O wydobyciu węgla

O wydobyciu węgla

Początki górnictwa sięgają epoki kamiennej. Praca pod ziemią zawsze była ryzykowna. Zobaczmy, jak wygląda praca górników wydobywających węgiel kamienny.

O wydobyciu węgla

Rodzaje kopalni

Surowce naturalne mogą być wydobywane w kopalniach:

  • szybowych – budowane są do eksploatacji głęboko zalegających złóż;
  • nasypowych. Wykorzystywane są do eksploatacji złóż docierających do powierzchni ziemi i znajdujących się na przykład w zboczu wzgórza czy góry;
  • z pochylonym tunelem – buduje się je, gdy złoża znajdują się na średnich głębokościach;
  • odkrywkowe. Są wykorzystywane, gdy kopalina znajduje się blisko powierzchni.

Węgiel kamienny w wielu krajach (także w Polsce) wydobywany jest w kopalniach głębinowych (podziemnych). Z powierzchnią ziemi są one połączone szybami. Charakterystycznym widokiem na Górnym Śląsku są wieże z obracającym się kołem wyciągowym, które służy do transportu maszyn i urobku.

Jak uzyskuje się węgiel?

Najczęściej surowce mineralne pozyskuje się metodą komorowo-filarową. Sposób ten szczególnie sprawdza się do wybierania surowców, które występują w poziomych, otoczonych twardą skałą, złożach. Węgiel uzyskuje się wysadzając złoże i zbierając spadające na dno przodka kawałki minerału. Przodkom eksploatacyjnym, chodnikom i przekopom zagraża bardzo wysokie ciśnienie, zabezpiecza się je obudowami z drewna, betonu, stali.

Warunki pracy górników

Setki metrów pod ziemią panują zupełnie inne warunki niż te na powierzchni. Górnicy potrzebują do przeżycia na takich głębokościach tlenu. Świeże powietrze musi wypełniać wszystkie wyrobiska w kopalni. Na dużych głębokościach bardzo często występują także niebezpieczne gazy. Należy do nich duszący dwutlenek węgla, trujący tlenek węgla i wybuchający metan. Do ich usunięcia lub rozrzedzenia do takiego stężenia, które nie zagraża zdrowiu i życiu górników potrzebny jest sprawnie działający system wentylacji. Rozgrzane, duszne i zanieczyszczone gazami kopalnianymi i spalinowymi powietrze jest usuwane z terenu kopalni przy pomocy wentylatorów. W ciągu sekundy wyciągają one setki metrów sześciennych powietrza.

Sprawdź także:

Share

Dodaj komentarz