O przemyśle organicznym w Polsce

O przemyśle organicznym w Polsce

W przemyśle chemicznym wykorzystywane są bardzo różne surowce. Wśród nich jest gaz ziemny, ropa naftowa i węgiel kamienny. Są to surowce, które w składzie chemicznym zawierają pierwiastek węgla. W wyniku różnych procesów można z tych trzech surowców otrzymać produkty, które są niezbędne w wielu gałęziach przemysłu. Przemysł, który zajmuje się przetwarzaniem tych surowców nazywany jest organicznym.

O przemyśle organicznym w Polsce

Etap pierwszy przeróbki węgla kamiennego ma miejsce w koksowniach

 W zakładach tych otrzymywany jest koks oraz szereg produktów ubocznych. Na przemysłu chemicznego najważniejsza jest smoła pogazowa. Jest ona dostarczana przede wszystkim przez koksownie, które znajdują się na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Poddając smołę pogazową dalszej przeróbce można z niej otrzymać wiele surowców i półproduktów, które są niezbędne do produkcji włókien sztucznych, tworzyw, kauczuku syntetycznego, mas plastycznych, benzyny.

W ostatnich latach pojawiają się coraz bardziej nowoczesne technologie

 Efektem ich pojawienia się było mniejsze zużycie węgla kamiennego. Jego przeróbka jest bowiem bardzo energochłonna i kosztowna. Wraz z pojawieniem się coraz to nowszych technologii zaczęło rosnąć zużycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Złoża ropy i gazy występują najczęściej obok siebie. Pokłady gazu ziemnego czasem towarzyszą także pokładom węgla kamiennego. Nasze złoża są niewielkie. Występują na Podkarpaciu w okolicach takich miast, jak Przemyśl, Jasło, Krosno i Gorlice. Niewielkie złoża występują także w okolicach Krośnic, Błotna, Załęcza, Drezdenka, Grodziska Wielkopolskiego i Kamienia Pomorskiego. Zasoby te są tak niewielkie, że nie zaspokajają potrzeb naszego przemysłu. Większość wydobywanego gazu ziemnego to tak zwany gaz wysokometanowy. Aby zaspokoić nie tylko potrzeby przemysłu, ale także gospodarstw domowych, musimy duże ilości gazu ziemnego importować. Krajem, z którego importujemy największe ilości gazu ziemnego jest Rosja. Pewne ilości importujemy także z Norwegii, Kataru oraz ze Stanów Zjednoczonych.

Sprawdź także:

Share

Dodaj komentarz