O paliwach kopalnych

O paliwach kopalnych

Podczas milionów lat ewolucji zostały wytworzone bogactwa mineralne. Od wieków człowiek przetwarza je i wykorzystuje na własny użytek. Niektóre z nich nadają się do wykorzystania praktycznie w stanie naturalnym – na przykład węgiel, który po wydobyciu z kopalni wymaga tylko niewielkiego oczyszczenia. Częściej jednak muszą one przejść wiele etapów przetwarzania (na przykład gaz ziemny), zanim będą mogły być wykorzystane.

O paliwach kopalnych

Węgiel kamienny

Zaliczany jest do paliw kopalnych, czyli powstałych z pozostałości roślin i zwierząt. Wszystkie rodzaje paliw kopalnych są bogactwami nie odnawiającymi się – tempo ich akumulacji odbywa się zbyt wolno. Na skalę masową jako opał węgla zaczęto używać już w XII wieku w północno-wschodniej Anglii. Od samego początku wykorzystywano go bardzo intensywnie, na zanieczyszczone powietrze mieszkańcy Londynu uskarżali się już w 1273 roku. Z takimi samymi problemami borykamy się także dzisiaj. Około 97 procent światowych zasobów węgla znajduje się w Kazachstanie, na Syberii, w środkowych i wschodnich Chinach. Światowymi potentatami w wydobywaniu węgla są także Wielka Brytania, Rosja, Polska, Niemcy. W Polsce węgiel wydobywany jest w trzech zagłębiach węglowych: Górnośląskim, Dolnośląskim i Lubelskim. Wysokiej jakości węgiel kamienny wydobywany jest także w kopalniach znajdujących się w Donieckim Zagłębiu Węglowym na Ukrainie.

Ropa naftowa i gaz ziemny

Bardzo często gaz ziemny i ropa naftowa występują razem. Mają one bowiem wspólne pochodzenie, zawierają także wiele takich samych związków. Ropa naftowa dużego znaczenia przemysłowego nabrała w drugiej połowie XIX wieku. Dzisiaj jest najważniejszym źródłem energii. W stanie surowym jest wykorzystywana bardzo rzadko. Gaz ziemny w zależności od tego, jaki jest jego skład, może być wykorzystywany jako paliwo przemysłowe lub domowe. Może też być źródłem lekkiej benzyny. Wyodrębnia się z niego propan i butan. W postaci mieszanki są one wykorzystywane w kuchenkach gazowych. Często zamienia się je także w gaz płynny. Pod nazwą LPG jest on paliwem do samochodów.

Sprawdź także:

Share

Dodaj komentarz