Istota ubezpieczenia autocasco

Istota ubezpieczenia autocasco

Każdy kierowca ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC, czyli odpowiedzialności na wypadek wyrządzenia krzywdy innym osobom, bezpośrednio lub na ich majątku. Takie ubezpieczenie nie obejmuje jednak naszych szkód, więc jeśli zniszczymy sobie samochód, zostaniemy bez pojazdu bądź z pojazdem uszkodzonym. Nawet w sytuacji, kiedy po prostu będzie go trzeba naprawić, ale koszty takiej naprawy będą wysokie, znajdziemy się w nie lada kłopotach. Ubezpieczenie ma nas chronić właśnie w takich sytuacjach.

Beneficjenci ubezpieczenia autocasco

Co do zasady, ubezpieczenie AC przeznaczone jest dla osób fizycznych, co oznacza także osoby prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu, czyli są przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą lub tworzą spółkę osobową i samochód będzie wykorzystywany w ramach takiej spółki. Ubezpieczane mogą być samochody osobowe i terenowe oraz tak zwane samochody osobowo-ciężarowe o ładowności do 850 kilogramów. Wiele ofert daje możliwość ubezpieczania także typowych samochodów dostawczych. Nie ma możliwości, by ubezpieczenie AC obejmowało pojazdy do przewożenia większej ilości osób, ciężarówki czy pojazdy specjalistyczne.

Ochrona ubezpieczeniowa

Ochrona ubezpieczeniowa oferowana przez ubezpieczenie AC odnosi się do trzech sytuacji:

  • Kradzieży samochodu;
  • Całkowitego zniszczenia samochodu (koszt naprawy powyżej 70% wartości pojazdu);
  • Uszkodzenia częściowego nadającego się do naprawy.

Innymi słowy, typowe ubezpieczenie AC zapewni nam ochronę w przypadku, kiedy nasz samochód ulegnie uszkodzeniu w zdarzeniach opisanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, czyli najczęściej w kolizji drogowej lub jakimś zdarzeniu losowym niezwiązanym bezpośrednio z ruchem drogowym, jak również w wyniku aktów wandalizmu i kradzieży. Jeśli zniszczenia będą bardzo duże, ubezpieczony otrzyma całą wartość samochodu, wyliczoną według mechanizmu, który stosuje ubezpieczyciel. Opis tego mechanizmu zawsze zawarty jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Sprawdź stronę https://mtu24.pl/ .

Sprawdź także:

Share

Dodaj komentarz