Gaz ziemny: wydobywanie i wykorzystanie

Gaz ziemny: wydobywanie i wykorzystanie

Gaz ziemny jest surowcem pokrewnym ropie naftowej. Jest złożem biogenicznym, które powstało na skutek nagromadzenia się substancji organicznych i ich przetworzenia w głębi skorupy ziemskiej. Z tego powodu gaz ziemny oraz ropa naftowa czy węgiel nazywane są paliwami kopalnymi.

Gaz ziemny: wydobywanie i wykorzystanie

Jak powstały złoża gazu ziemnego?

Wszystkie paliwa kopalne powstały na skutek procesów, które zachodziły miliony lat temu. Na przykład złoża ropy naftowej i sąsiadujące z nimi złoża gazu ziemnego na Morzu Północnym powstały w okresie jury. To okres w dziejach Ziemi datowany na 144 – 213 milionów lat temu. Pod wpływem wysokiej temperatury i ogromnego ciśnienia, pokryta warstwą mułu substancja organiczna powoli rozkładała się i zamieniała w ropę i gaz ziemny. Złoża zarówno ropy naftowej, jak i gazu ziemnego niemal wyłącznie występują w skałach osadowych. Najczęściej są to piaskowce. Aby mogło dojść do powstania złoża gazu zimnego, musi istnieć warstwa skał nieprzepuszczalnych, które przykryją skałę przepuszczalną. Dzięki temu w strukturze zwanej pułapką może gromadzić się gaz ziemny. Złoża gazu ziemnego tworzą się na większych głębokościach niż złoża ropy naftowej.

Zanim gaz zacznie być wydobywany

Na powierzchnię ziemi gaz ziemny wydobywany jest otworem wiertniczym. Zanim możliwe będzie jego wydobywanie na dużą skalę, konieczne jest wykonanie procesu tak zwanego zagospodarowania złoża. Na proces ten składa się budowa kopalni, sieci rurociągów technologicznych i gazociągów służących zarówno do przesyłania, jak i do dystrybucji gazu. Proces zagospodarowania złoża trwa czasem nawet kilka lat. Wydobywanie gazu ziemnego to proces, który w niewielkim stopniu wpływa na środowisko naturalne.

Przetwarzanie gazu ziemnego

Wydobyty gaz ziemny jest bezbarwną, rzadszą od powietrza i mocno zanieczyszczoną substancją. Zanim zostanie wprowadzony do rurociągu musi zostać oczyszczony z wody, węglowodorów ciekłych, piasku i innych gazów. Po obróbce technologicznej skład gazu ulega zmianie. Pozwala to na transport i użytkowanie.

Sprawdź także:

Share

Dodaj komentarz