Gaz ziemny: wydobycie i wykorzystanie

Gaz ziemny: wydobycie i wykorzystanie

Gaz ziemny jest jednym z paliw kopalnych. Bardzo chętnie wykorzystujemy go do zasilania kuchenek gazowych czy pieców. Wydobyty ze złoża na powierzchnię ziemi gaz zupełnie nie przypomina tego, który zasila kotły co czy kuchenki gazowe. Musi przejść skomplikowany proces oczyszczania.

Gaz ziemny: wydobycie i wykorzystanie

Czym jest gaz ziemny?

Gaz ziemny powstał w wyniku procesów zachodzących miliony lat temu. Jego złoża  należą do złóż biogenicznych, które powstają w wyniku nagromadzenia się substancji organicznych (szczątków roślin i zwierząt) i ich przetworzenia w głębi skorupy ziemskiej. W zależności od miejsca, w którym gaz jest wydobywany, jego skład może być bardzo różny. Wyróżnić można gaz mokry, w którego składzie znajdują się węglowodory wyższe, gaz suchy, który składa się przede wszystkim z metanu oraz gaz kwaśny, który jest zanieczyszczony związkami siarki. W każdym z tych rodzajów gazu ziemnego najważniejszym składnikiem jest metan. Gaz ziemny bardzo często występuje w skałach osadowych; ich szczeliny i porowatość mogą być nasycone nie tylko gazem, ale także ropą naftową. Gaz, który występuje w skałach, które mają dobrą porowatość i przepuszczalność (do takich skał należą między innymi piaskowce) jest nazywany gazem konwencjonalnym. Złoża gazu mogą znajdować się także w skałach, które mają niską przepuszczalność i porowatość. Do takich skał należą na przykład łupki. Gaz z łupków nosi nazwę niekonwencjonalnego. Oba rodzaje gazu na powierzchnię wydobywa się otworem wiertniczym, a następnie poddaje obróbce.

Na czym polega obróbka technologiczna gazu ziemnego?

Wydobyty gaz jest mocno zanieczyszczony piaskiem, wodą, innymi gazami czy węglowodorami ciekłymi. Aby można go było wykorzystać, musi zostać oczyszczony. Wstępny proces oczyszczania gazu ziemnego odbywa się bezpośrednio na miejscu wydobywania. Następnie rurociągiem technologicznym trafia on do instalacji przetwórczej. W kopalni poddawany jest procesom chemiczno-przemysłowym, które oczyszczają go ze związków siarki, cząstek stałych, pary wodnej.

Sprawdź także:

Share

Dodaj komentarz