Garść informacji o gazie ziemnym

Garść informacji o gazie ziemnym

Gaz ziemny to jedno z paliw kopalnych pochodzenia organicznego. Jego pokłady występują samodzielnie lub towarzyszą pokładom węgla kamiennego lub złożom ropy naftowej. Gaz ziemny bardzo często nazywany jest „błękitnym paliwem”. Wykorzystywany jest w gospodarstwach domowych i zakładach przemysłowych. Zanim jednak do nich trafi musi przejść dość długą drogę.

Garść informacji o gazie ziemnym

Różne źródła gazu

Gaz ziemny to surowiec mineralny, który powstaje na skutek beztlenowego rozkładu substancji organicznych, które zgromadzone zostały miliony lat temu głęboko pod powierzchnią ziemi. Gaz może być wydobywany w bardzo różnych miejscach, w efekcie może on mieć różny skład. W zależności od miejsca wydobycia, wyróżnić można gaz mokry (zawiera węglowodory wyższe), suchy (zawiera przede wszystkim metan) i kwaśny (ze związkami siarki). Podstawowym składnikiem każdego rodzaju gazu ziemnego jest jednak metan. Stanowi on ponad 90 procent gazu. Gaz ziemny może występować w różnych miejscach. Najczęściej wydobywany jest ze skał, które mają wysoką porowatość i przepuszczalność. Są to na przykład piaskowce. Kilka lat temu bardzo głośno było w naszym kraju o wydobywaniu gazu łupkowego. Łupki to skały, które mają niską porowatość i przepuszczalność. Właściwości gazu łupkowego są takie same, jak gazu wydobywanego z piaskowców. Różnica polega na innym sposobie wydobycia.

Przetwarzanie gazu

Wydobyty gaz jest mocno zanieczyszczony innymi gazami, węglowodorami ciekłymi, piaskiem i wodą. Konieczne jest więc poddanie go obróbce. Jest ona niezbędna do tego, aby gaz mógł być transportowany i użytkowany. Wstępnie gaz oczyszczany jest zaraz po wydobyciu. Następnie poddawany jest procesowi odwadniania. W jego trakcie z gazu oddzielana jest nie tylko woda, ale także zanieczyszczenia, które jej towarzyszą. Następnie z gazu usuwany jest dwutlenek węgla. Wytraca się także niepotrzebne węglowodory wyższe oraz poddaje gaz procesowi osuszania. W procesie oczyszczania wyodrębnia się z gazu propan i butan. Z reguły zamienia się je w gaz płynny.

Sprawdź także:

Share

Dodaj komentarz