Do czego służą przetworniki ciśnienia?

Do czego służą przetworniki ciśnienia?

Ciśnienie to wielkość fizyczna, która należy do mierzonych wyjątkowo często. Do pomiarów ciśnienia wykorzystywane są bardzo różne urządzenia. Ciśnienie jest wielkością fizyczną mierzoną w wielu zwykłych, codziennych sytuacjach, ale też bardzo często mierzone w zakładach przemysłowych. W przemyśle do pomiarów ciśnienia wykorzystuje się przetworniki ciśnienia.

Gdzie znalazły zastosowanie przetworniki ciśnienia?

Są to urządzenia, które wykorzystywane są w systemach, które zostały oparte na olejach, gazach czy sprężonym powietrzu. Spotkać je można także w systemach urządzeń biomedycznych. Po przetwornik ciśnienia sięga się wtedy, gdy zachodzi konieczność zmierzenia ciśnienia panującego w otwartych/zamkniętych zbiornikach albo w rurociągach. Bardzo często przetworniki ciśnienia pracują w ekstremalnie trudnych warunkach. Aby nic nie zakłóciło pracy ich czujniki umieszcza się w obudowie, która została wykonana z metalu odpornego na działanie kwasów i innych agresywnych substancji chemicznych.

Do czego służą przetworniki ciśnienia?

Jak dzielą się przetworniki ciśnienia?

Czujnik pomiarowy to najważniejszy element, z którego zbudowany jest przetwornik ciśnienia. Podziału dostępnych na rynku przetworników ciśnienia dokonano więc biorąc pod uwagę sposób działania tego czujnika. W efekcie więc na rynku dostępne są przetworniki ciśnienia:

  • hydrostatyczne (cieczowe);
  • parametryczne;
  • sprężyste;
  • tłokowe.

Z uwagi na to, że większość procesów przemysłowych odbywa się dzisiaj w sposób automatyczny, w przemyśle praktycznie nie korzysta się już z prostych, mechanicznych przetworników ciśnienia. W tych przetwornikach jako element sprężysty wykorzystana została rurka Bourdona, mieszek albo membrana. W niektórych modelach przetworników ciśnienia zastosowano dodatkowo czujniki i mierniki. W warunkach przemysłowych obecnie najczęściej korzysta się z elektronicznych przetworników ciśnienia, które dokonują bardzo precyzyjnych pomiarów.

Praca wielu urządzeń wykorzystywanych w zakładach przemysłowych zależy od prawidłowego ciśnienia. Wartość tę mierzy się używając przetworników ciśnienia.

Sprawdź także:

Share

Dodaj komentarz