Bogactwa naturalne: gaz ziemny

Bogactwa naturalne: gaz ziemny

Podstawą i warunkiem wszelkiej działalności człowieka są bogactwa naturalne. Paliwa kopalne należą to tych, które występują na Ziemi najliczniej. To one są więc eksploatowane najbardziej. Do bogactw naturalnych zaliczamy między innymi ropę naftową i gaz ziemny. Są one bogactwami nieodnawialnymi.

Bogactwa naturalne: gaz ziemny

Gaz ziemny występuje razem z ropą naftową

 Może być ciekły lub gazowy, jest składnikiem utworów bitumicznych. Stanowi on mieszaniną palnych gazów. Są to węglowodory, a przede wszystkim metan, etan, propan i butan. Zanim gaz zostanie wysłany rurociągami do użytkowników i zbiorników rezerwowych, konieczne jest oddzielenie butanu i propanu. Po oddzieleniu poddaje się je procesowi skraplania. Do sprzedaży trafiają one w postaci „gazu z butli”.

Skład gazu ziemnego decyduje o możliwościach jego wykorzystania w przemyśle. Może on być używany zarówno jako paliwo w przemyśle jak i w gospodarstwach domowych. Można go wykorzystać także jako źródło gazoliny – lekkiej benzyny. Jako paliwa lub surowce dla przemysły petrochemicznego wykorzystywane są także poszczególne węglowodany, które wchodzą w skład gazu ziemnego: etan, butan. Często wykorzystywana jest także mieszanka tych węglowodorów.

Popularność gazu ziemnego stale rośnie

 Paliwo to ma bowiem wiele zalet. Do zalet gazu ziemnego należy między innymi to, że podczas spalania wydziela on dużą ilość ciepła: około 50 procent więcej niż węgiel i dwa razy więcej niż gaz koksowniczy. Ogromną zaletą gazu ziemnego jest to, że nie zanieczyszcza on środowiska naturalnego. Do jego zalet wypada zaliczyć również niskie koszty wydobycia i przesyłania. Najbardziej ekonomicznym sposobem przesyłania ogromnych ilości gazu ziemnego są rurociągi. Ciągną się one przez dziesiątki tysięcy kilometrów od miejsca wydobycia aż do rafinerii, w której gaz poddawany jest obróbce.

Krajowe wydobycie gazu jest niewielkie. Większość gazu ziemnego w naszym kraju pochodzi więc z importu. Krajem, z którego od lat importujemy znacznie ilości gazu jest Rosja. Gaz sprowadzamy także z Norwegii.

Sprawdź także:

Share

Dodaj komentarz