Podziemna kopalnia węgla

29 Lis
Podziemna kopalnia węgla

Najważniejszym paliwem tradycyjnych elektrowni, ale także wielu gospodarstw domowych jest węgiel kamienny. Jest to kopalina, która w większości krajów europejskich (także w Polsce) wydobywana jest w kopalniach podziemnych. Do budowy kopalni przystępuje się, gdy zasoby złoża są na tyle duże, … Read More »

Szyb górniczy

26 Lis
Szyb górniczy

Jednym z głównych stymulatorów rozwoju gospodarczego są surowce kopalne. Wiele z nich zalega głęboko pod ziemią. Aby je wydobyć, nauczyliśmy się drążyć tunele i wiercić otwory, które sięgają setek metrów w głąb ziemi.

O paliwach kopalnych

22 Lis
O paliwach kopalnych

Podczas milionów lat ewolucji zostały wytworzone bogactwa mineralne. Od wieków człowiek przetwarza je i wykorzystuje na własny użytek. Niektóre z nich nadają się do wykorzystania praktycznie w stanie naturalnym – na przykład węgiel, który po wydobyciu z kopalni wymaga tylko … Read More »

Garść informacji o gazie ziemnym

19 Lis
Garść informacji o gazie ziemnym

Gaz ziemny to jedno z paliw kopalnych pochodzenia organicznego. Jego pokłady występują samodzielnie lub towarzyszą pokładom węgla kamiennego lub złożom ropy naftowej. Gaz ziemny bardzo często nazywany jest „błękitnym paliwem”. Wykorzystywany jest w gospodarstwach domowych i zakładach przemysłowych. Zanim jednak … Read More »

Gaz ziemny: wydobycie i wykorzystanie

15 Lis
Gaz ziemny: wydobycie i wykorzystanie

Gaz ziemny jest jednym z paliw kopalnych. Bardzo chętnie wykorzystujemy go do zasilania kuchenek gazowych czy pieców. Wydobyty ze złoża na powierzchnię ziemi gaz zupełnie nie przypomina tego, który zasila kotły co czy kuchenki gazowe. Musi przejść skomplikowany proces oczyszczania.

Gaz ziemny: wydobywanie i wykorzystanie

12 Lis
Gaz ziemny: wydobywanie i wykorzystanie

Gaz ziemny jest surowcem pokrewnym ropie naftowej. Jest złożem biogenicznym, które powstało na skutek nagromadzenia się substancji organicznych i ich przetworzenia w głębi skorupy ziemskiej. Z tego powodu gaz ziemny oraz ropa naftowa czy węgiel nazywane są paliwami kopalnymi.